LİDERLİK EĞİTİMİ

” Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Gerektiğinde aldığı zor kararların ve sonuçlarının ardında durmasını bilir. Temel yaklaşım olarak; çevresinde bulunan bireyleri hitabet gücü, sahip olduğu bilgi ve vizyonu ile etkileyip, sürükleyen bir yapıya sahiptir. İnsanları dinler ve anlamak için özel […]

MOBBİNG

Mobbing, bir çeşit psikolojik şiddet, baskı, taciz, yıldırma gibi anlamlara gelmektedir. Bir ofis hastalığı olarak bilinen mobbing, zorbalık çeşididir. Bir işyerinde, bir grup çalışanın, belirli bir çalışana yönelik düşmanca davranışlarda bulunduğunda ve bu çalışanın kendilerini güvende hissetmesini ve görevlerini yerine getirmesini zorlaştığında mobbing meydana gelir. […]

HİPNOZ

Hipnoz, Yunanca uyumak anlamına gelmektedir. Fakat hipnoz tam anlamı ile uyku hali değil, uyku ile uyanıklık arasında olup, telkin almayı kolaylaştıran bir ruh halinde olmaktır. Hipnoz bilinçli olarak yapıldığında, kişi terapistin söylediklerini duyar, kendi düşüncelerinin farkında olur ve hipnoz işlemi bittiğinde tüm bunları hatırlar.  Zihnin […]

ETKİLİ İLETİŞİM

İnsan topluluklar halinde yaşayan bir canlı türüdür. Var olduğu ilk andan itibaren iletişim kurmak için çeşitli araçlara ihtiyacı olmuştur. İletişim yöntemleri sürekli gelişmekte ve ilerlemektedir. Bireyler sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu yaşayabilmek için iletişim kurmak zorundadırlar. Sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için, ilgili tarafların üzerinde anlaştıkları […]

BEDEN DİLİ

Beden dili, İngilizcesi kinesics olarak ifade edilen, vücut hareketlerini ve dilini analiz eden bilim dalının alanına girmektedir. Bu kelime, hareket anlamına gelen Yunanca kinesis kelimesinden gelmektedir. Ray Birdwhistell tarafından kurulan mimik, jest ve beden dili kapsamında araştırmalar içeren bir bilim dalıdır. Beden dili insanlık tarihi […]

STRES YÖNETİMİ

Duygularımızı kontrol altında tutmak ve baskı altında sakin kalabilmenin kişinin performansı üzerindeki etkisi oldukça çoktur. Fakat biraz stres çalışma veriminde artış göstermektedir.  Berkeley Üniversitesi’nde Elizabeth Kirby önderliğinde yürütülen araştırmaya göre, anlık hücum eden stres sonucunda beyin yeni hücreler üretmeye başlamaktadır. Fakat bu sadece, stres arada […]

KRİSTAL REİKİ

Kristaller, insanlardan daha eski ve bilgedirler. Saf enerjiden meydana gelmektedirler. İnsanın erişmeye çalıştığı saf enerjiye sahiptirler. Kristallerle şifa neredeyse tüm medeniyetler tarafından denenmiş, kullanılmıştır. Kristal Reikide çakraları arındırmak için kristaller kullanılır.  DNA ile taşınan bilgiler, çakraların işleyişinde önemli ölçüde etkendir. Kristaller ile bu kontrol gerçekleştirilmektedir. […]

KUNDALİNİ REİKİ

Kundalini Reiki Danimarkalı meditasyon masterı Mr. Ole Gabrielsen tarafından geliştirilmiştir.  Kundalini reikide amaç enerjiyi kök çakradan güçlü bir biçimde alıp tepe çakraya ulaştırmaktır. Oldukça güçlü olan bu sisteme aynı zamanda “Kundalini Ateşi” de denilmektedir. 3 aşamadan oluşmaktadır;  Aşama da kundalini teknikleri öğrenilir ve kişinin çakraları […]

REİKİ

Reiki, 20.yüzyılın başında Japonya’da ortaya çıkan, enerji aktarımı ile ruhsal şifa vermeye dayalı olduğuna inanılan bir tekniktir. Rei “her yerde varolan”, ki “ruhsal yaşam enerjisi” anlamına gelmektedir. Batıya “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tercüme edilmiştir. Reiki evrensel yaşam enerjisidir. Farklı bir titreşimde ve süptil yapıda bir […]

KUANTUM ALAN

Kuantum Alan Teorisi, hareketli parçacık sistemlerinin kuantizasyonuyla ilgilenen parçacık mekaniğiyle benzer olarak, alanların hareketli sistemlerine parçacık mekaniğinin uygulamasıdır. 1920’lerin sonlarında elektromanyetik alanın kuantizesiyle çalışan Paul Dirac tarafından oluşturulması ile başlamaktadır. Çoğu fizik dalına genel bir dil sağladığı için kuantum alan kuramı, teorik fiziğin en önemli […]