DNA Meditasyonu

Deoksiribo nükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA’nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır.  DNA bireylerin kim olduğunu yapı taşıdır. Bilgi depolar, yaşam ortamı, yemekler gibi dış […]

Telepati

Telepati parapsikoloji literatüründe, düşünceler arasında doğrudan doğruya bağlantı kurulması, iki zihin veya ruh arasında imaj, fikir, sembol tarzında ortaya çıkan etki alış veriş durumudur. Duyular, ya da herhangi bir araç kullanmadan, her türden düşünce ve duygunun zihinden zihine gönderilip, alınması tarzında yapılan bir haberleşmedir. İçinizdeki […]

Liderlik Eğitimi

” Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Gerektiğinde aldığı zor kararların ve sonuçlarının ardında durmasını bilir. Temel yaklaşım olarak; çevresinde bulunan bireyleri hitabet gücü, sahip olduğu bilgi ve vizyonu ile etkileyip, sürükleyen bir yapıya sahiptir. İnsanları dinler ve anlamak için özel […]

Mobbing

Mobbing, bir çeşit psikolojik şiddet, baskı, taciz, yıldırma gibi anlamlara gelmektedir. Bir ofis hastalığı olarak bilinen mobbing, zorbalık çeşididir. Bir işyerinde, bir grup çalışanın, belirli bir çalışana yönelik düşmanca davranışlarda bulunduğunda ve bu çalışanın kendilerini güvende hissetmesini ve görevlerini yerine getirmesini zorlaştığında mobbing meydana gelir. […]

Hipnoz

Hipnoz, Yunanca uyumak anlamına gelmektedir. Fakat hipnoz tam anlamı ile uyku hali değil, uyku ile uyanıklık arasında olup, telkin almayı kolaylaştıran bir ruh halinde olmaktır. Hipnoz bilinçli olarak yapıldığında, kişi terapistin söylediklerini duyar, kendi düşüncelerinin farkında olur ve hipnoz işlemi bittiğinde tüm bunları hatırlar.  Zihnin […]

Etkili İletişim

İnsan topluluklar halinde yaşayan bir canlı türüdür. Var olduğu ilk andan itibaren iletişim kurmak için çeşitli araçlara ihtiyacı olmuştur. İletişim yöntemleri sürekli gelişmekte ve ilerlemektedir. Bireyler sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu yaşayabilmek için iletişim kurmak zorundadırlar. Sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için, ilgili tarafların üzerinde anlaştıkları […]

BEDEN DİLİ

Beden dili, İngilizcesi kinesics olarak ifade edilen, vücut hareketlerini ve dilini analiz eden bilim dalının alanına girmektedir. Bu kelime, hareket anlamına gelen Yunanca kinesis kelimesinden gelmektedir. Ray Birdwhistell tarafından kurulan mimik, jest ve beden dili kapsamında araştırmalar içeren bir bilim dalıdır. Beden dili insanlık tarihi […]

STRES YÖNETİMİ

Duygularımızı kontrol altında tutmak ve baskı altında sakin kalabilmenin kişinin performansı üzerindeki etkisi oldukça çoktur. Fakat biraz stres çalışma veriminde artış göstermektedir.  Berkeley Üniversitesi’nde Elizabeth Kirby önderliğinde yürütülen araştırmaya göre, anlık hücum eden stres sonucunda beyin yeni hücreler üretmeye başlamaktadır. Fakat bu sadece, stres arada […]

KRİSTAL REİKİ

Kristaller, insanlardan daha eski ve bilgedirler. Saf enerjiden meydana gelmektedirler. İnsanın erişmeye çalıştığı saf enerjiye sahiptirler. Kristallerle şifa neredeyse tüm medeniyetler tarafından denenmiş, kullanılmıştır. Kristal Reikide çakraları arındırmak için kristaller kullanılır.  DNA ile taşınan bilgiler, çakraların işleyişinde önemli ölçüde etkendir. Kristaller ile bu kontrol gerçekleştirilmektedir. […]

KUNDALİNİ REİKİ

Kundalini Reiki Danimarkalı meditasyon masterı Mr. Ole Gabrielsen tarafından geliştirilmiştir.  Kundalini reikide amaç enerjiyi kök çakradan güçlü bir biçimde alıp tepe çakraya ulaştırmaktır. Oldukça güçlü olan bu sisteme aynı zamanda “Kundalini Ateşi” de denilmektedir. 3 aşamadan oluşmaktadır;  Aşama da kundalini teknikleri öğrenilir ve kişinin çakraları […]